dinsdag 15 november 2016

November meldmaand IGZ vervalste medische hulpmiddelen

Geplaatst op 3 november 2016
Het gebruik van deze medische hulpmiddelen kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen
Wat is het doel van deze meldmaand?
Het doel van de meldmaand is professionals in het veld stimuleren om melding te maken van medische hulpmiddelen die vermoedelijk vervalst zijn of bewust niet voldoen aan de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Door deze meldingen krijgen VWS en IGZ meer zicht op de omvang en de mogelijke gevolgen hiervan.
Daarnaast heeft deze meldmaand ook tot doel om professionals bewust te maken van het feit dat er vervalste producten kunnen worden aangeboden en dat toepassing hiervan gezondheidsrisico’s voor patiënten met zich mee kan brengen.
Wat gaat de inspectie met de meldingen doen?
De focus van de IGZ bij het beoordelen en behandelen van de meldingen ligt op daadwerkelijk vervalste medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen waarvan duidelijk is dat ze bewust niet aan de wetgeving voldoen. Een vervalst product kan variëren van een slechte onwerkzame kopie van het origineel tot een (bijna) niet van het origineel te onderscheiden kopie. Bij meldingen van vervalsingen zal de inspectie in veel gevallen contact zoeken met de fabrikant van het originele medische hulpmiddel, om vast te kunnen stellen of het daadwerkelijk een vervalst product betreft. Bij wettelijke overtredingen kan de IGZ maatregelen nemen, eventueel in internationaal samenwerkingsverband.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de IGZ.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten